Tag Archives: mintázat

Horoszkóp mintázatok

Te milyen mintát fedezel fel saját képletedben?

A horoszkóp ábrát több szempontból is lehet elemezni, értelmezni. Egyik módja ennek a bolygók elhelyezkedéséből adódó mintázatok megfigyelése. Marc Edmund Jones (1888 – 1980) asztrológus, a száb szimbólumok megalkotója fejlesztette ki ezt a módszert .

7 alapvető mintázatot különböztet meg:

 

Köteg:
A bolygók egy „kötegbe” vannak csoportosulva (kevesebb mint 120º-os területen). Ez egy erős bolygó koncentráció. Olyan személyiséget kölcsönöz, amely egyszerre erős és eltökélt érdekeinek megvalósításában. Kevésbé képes mások megértésére és nehezebben osztja meg életét másokkal. Egy bizonyos területen való szakosodás ajánlott neki, vagy olyan vállalkozások, amelyek koncentrációt, kitartást és elkötelezettséget igényelnek. A köteg vezető bolygója (óra mutató járásával ellentétes irányban) erősebb jelentőséget kap.

Tál:
A képlet bolygói egy 180º fokos “tál” formába csoportosulnak. Önálló személyiség típust tükröz, aki olyan karrierekhez vonzódhat, amelyek maga és mások számára is a legnagyobb elégtételt nyújthatják. Kiemelt jelentőséggel bír ebben az esetben is a vezető bolygó (óra mutató járásával ellentétes irányban)  .

Kosár:
Azt figyelhetjük meg, hogy az egyik bolygó az ellenkező félgömbön található, mint a többi. Ez a magányos bolygó, olyan mint egy fogantyú ebben a “kosár” formában. Ez a minta aktív tartozási vágyat jelez a társadalomhoz. Azonban gyakran megtörténhet, hogy az illető elvárja, hogy felfedezzék tehetségét ahelyett, hogy megpróbálna beilleszkedni. Rendszerint egy kiemelt témára fordítja figyelmét. Saját önfenntartásán túlmutató, kiemelt cél érdekében munkálkodik. Többnyire az egyedül álló bolygó jellege alapján fog viselkedni, ami kiemelt hatást gyakorol a képletben.

Mérleghinta:
Láthatjuk, hogy a bolygók két csoportot alkotnak a képlet ellentétes oldalain. A csoportok nem kevesebb, mint hatvan fok vagy két jegy távolságra vannak egymástól. Az ilyen képlettel rendelkező személy úgy viselkedik, mint egy “mérleghinta”?, életében tisztán követhető két határozottan ellentétes alternatíva állandó jelenléte. Kihívást jelent integrálni élete ezen két élesen különböző részeit, melyek gyakran versenyeznek egymással. Azonban, amennyiben sikerrel jár, képessé válik egy olyan kifinomult viszonyulást kialakítani, mely által az élet legtöbb kihívásának ellen tud majd állni.

Mozdony:
Látható, hogy a bolygók közötti szög kevesebb, mint 240º. Az ilyen személy gyakran magányos és elvárja a nyilvánosságtól, hogy felfedezzék álláspontját és igazát. Az óramutató járásával megegyező irányban kiemelkedő bolygó jelentős hatással lesz a jellem alakulására, a napjegytől függetlenül. Úgy működik, mint a születési képlet “mozdony”?-a, vezetve őt kitűzött céljainak elérésében, kitartást és energiát biztosítva a többi bolygónak.

Elhajló:
Ez a fajta képlet azért is figyelemre méltó, mert több pár bolygó véletlenszerűen elosztott együttállása köré rendeződik az ábra. Ezeknek köszönhetően a személy óriási tehetséggel és lehetőségekkel rendelkezik, melyek szándékos odafigyelést igényelnek a továbbfejlesztésük érdekében. Individualista és nem vágyik beosztott vagy rendszerezett életre, törekedik arra, hogy ne kerüljön a rutinok csapdájába. Azonban gyakran okozhat nehézséget, hogy a több képesség közül egyik sem válik meghatározóvá, így pedig összességükből sem származik a lehetséges legtöbb eredmény. Szükséges összpontosítania, hogy “szedje össze magát”?.

Folt:
A képlet bolygói egy “foltot”? alkotnak. Ahogy a neve is mutatja ez a minta, vagy inkább egy adott minta hiánya, akkor jelentkezik, ha a bolygók véletlenszerűen oszlanak el a képlet körül. Egy ilyen személy sokoldalú, egyetemes és szellemileg gazdag életszemléletet követ. Örömmel osztja meg erőforrásait amennyire lehetséges és ahol a leginkább szükség van rájuk. Ellenben, ennél a mintánál fennáll a veszélye annak, hogy szétszórja az energiáit különösebb eredmények nélkül, mert kevésbé hajlandó egy adott irányba összpontosítani őket.

Saját születési képletünk vizsgálatán keresztül mi magunk is el tudjuk dönteni, hogy melyik elhelyezkedés minta talál rank.